Проект ISO-УНІВЕРСИТЕТ

Проект ISO-УНІВЕРСИТЕТ
Проект ISO-УНІВЕРСИТЕТ
Источник фото: export LAT

Проект з розробки та впровадження системи менеджменту якості у Національному університеті біоресурсів і природокористування України завершено.

Минув рік після першої сертифікації університету сертифікаційним органом TUV Rheinland за міжнародним стандартом ISO 9001; система в експлуатації дала зворотній зв'язок щодо вузьких місць, надмірного документування, недостатньої оптимальності деяких алгоритмів. Є що вдосконалювати.

Наступні кроки: стратегія розвитку за системою збалансованих показників, формування КРІ для бізнес-процесів, прив’язування результативності бізнес-процесів до системи мотивації тощо. Але існує три ключові елементи, які вже сьогодні вирізняють систему управління НУБіП України серед інших, забезпечуючи її унікальність.

  1. Перший принцип стандартів ISO серії 9000 – орієнтація на споживача. Для університету це – вступники, студенти, роботодавці та інші зацікавлені сторони, з кожною із яких у системі менеджменту якості запроваджено механізми зворотного зв’язку. Так, щороку, під час вступної кампанії проводиться анкетування абітурієнтів з метою визначення найбільш ефективних каналів поширення інформації про університет, розуміння мотивації вступників у виборі майбутньої професії. Протягом навчального року проводиться анонімне анкетування, що охоплює не менше 10% студентів усіх курсів та спеціальностей базового закладу. Зворотній зв'язок із роботодавцями – це телефонні опитування, залучення підприємств до формування навчальних програм майбутніх фахівців, реалізація програм стратегічного партнерства між ВНЗ та кращими підприємствами аграрної сфери… Саме від зважання вишів на потреби своїх споживачів, відслідковування цих потреб, очікувань та рівня їх задоволеності залежить конкурентоспроможність сучасних університетів. Це і є головним завданням керівництва навчальних закладів.

  2. Процесний підхід у НУБіП України — діяльність університету була розділена на 38 процесів, відповідно до вимог та рекомендацій стандартів ISO 9001, ISO 9004, кожен із яких описаний за циклом PDCA (плануй-дій-контролюй-покращуй). За кожний із процесів призначений відповідальний на верхньому рівні управлінської структури (ректор та проректори за сферами діяльності). Окрім того, процеси розмежовують не лише горизонтальні зв’язки, але й спускаються до виробничих підрозділів вишу – деканатів і кафедр та регламентують їх діяльність. Запровадження процесного підходу дало можливість уніфікувати документообіг та мінімізувати час для оформлення й обробляння інформації: складена база типових документів, що налічує більше 260 форм. Слід зауважити: описані процеси в компанії аналогічні законодавчим актам на рівні держави – важлива не лише якість документів, але й дотримання владою/керівництвом/відповідальними за процеси/виконавцями та учасниками правил гри для забезпечення ефективності системи управління.

  3. Третім нововведенням у НУБіП України стала процедура внутрішніх аудитів, під час яких проводиться експертне оцінювання кожного структурного підрозділу за встановленими критеріями. Так, кожна кафедра, а їх в університеті більше 150, оцінюється за 50 критеріями. Організація такого розміру (кількість персоналу — 3900 чоловік; 12 навчально-наукових та 11 науково-дослідних інститутів) витрачає на внутрішні аудити від 2 до 3-х місяців роботи групи внутрішніх аудиторів. Та головним у цьому процесі є не стільки сам аудит, скільки підготовка до нього «на місцях» — розуміння персоналом, що діяльність буде перевірятися, змушує підтягнути «хвости», які завжди були й будуть в операційних буднях. Внутрішні аудити – це стимул підтримувати належний порядок на кожному робочому місці, той порядок, який визначений у процесах системи менеджменту якості. А керівництву установи результати внутрішніх аудитів дають достовірну інформацію про рівень зрілості процесів СМЯ на кожному управлінському рівні, у кожному структурному підрозділі.

Запровадження міжнародних стандартів ISO серії 9000 у ВНЗ довело, що підходи до управління (концепції, технології, стандарти) є сумісними для різних підприємств, незалежно від їх сфери діяльності, форми власності та розміру.

Університет відкритий до співпраці у поширенні власних наукових розробок й практичного досвіду із запровадження стандартизованих вимог до управління та кращих міжнародних практик.

Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.

Выполнено с помощью Disqus