Інститут аграрної економіки

Наукова діяльність
690

«Інститут аграрної економіки» — відомий науковий центр з розробки економічних засад формування та здійснення аграрної політики в Україні, актуальні проблеми теорії та практики розвитку агропромислового комплексу, організації впровадження у провадження досягнень економічної науки, здійснення координації досліджень та підготовки наукових кадрів.

Директор — Лупенко Юрій Олексійович.

Профіль Facebook

Основними напрямками науково-дослідної діяльності інституту

  • Науково-прикладні засади аграрної та соціальної політики.
  • Методологія, методи та організація проведення аграрної реформи в Україні.
  • Розвиток форм господарювання, земельних та соціально-трудових відносин.
  • Фінансова та інвестиційна політика, фінансово-кредитний та обліково-аудиторський механізм АПК у ринкових умовах.
  • Ціновий механізм агропромислового виробництва, наукові засади та інфраструктура ринку продовольства.
  • Науково-методичне обґрунтування інформаційних технологій для забезпечення функціонування структур агропромислового виробництва у ринковому середовищі.

Колективом науковців досліджено перетворення організаційно-економічних відносин на АПК у зв'язку з розвитком соціально орієнтованих ринкових умов. У цьому напрямку розроблено теоретичні засади та прикладні засади покращення аграрної та соціальної політики, обґрунтовано пропозиції щодо організації виробництва та земельних відносин, оброблено теоретичні та методичні засади ціноутворення та формування інфраструктури ринку продукції АПК, обґрунтовано фінансове та інформаційне забезпечення агропромислового виробництва.Із сукупності виконаних за цей час науково-дослідних робіт найважливішими є розробки з обґрунтування науково-організаційних основ державної аграрної політики, механізму здійснення земельної реформи, системи оподаткування та фінансово-кредитного обслуговування аграрних товаровиробників, напрямків вирішення проблеми еквівалентності обміну між сферами АПК, формування аграрного ринку. та його інфраструктури, створення сучасної системи інформаційного забезпечення аграрної науки та агропромислового виробництва.

Вчені інституту беруть активну участь у формуванні та здійсненні аграрної політики у державі, законотворчій роботі у комісіях Верховної Ради України, підготовці указів Президента та постанов Уряду. Лише протягом останніх п'яти років за участю наукових працівників розроблено понад 50 законопроектів та Указів Президента України, понад 20 постанов Кабінету Міністрів, наказів міністерств та відомств.

У 2006-2010 рр. розроблено теоретико-методологічні засади аграрної та соціальної політики в умовах переходу на інноваційну модель розвитку АПК, обґрунтовано наукові засади подальшого розвитку агроформувань ринкового типу та земельних відносин, опрацювання науково-методологічних засад удосконалення механізмів ціноутворення та функціонування аграрного ринку та його інфраструктури. аспекти формування ефективної системи управління фінансами, інвестиційними процесами та обліком в АПК.

Для того, щоб актуалізувати інформацію у розділі досьє або компанії, надішліть поновлені дані на пошту data@latifundistmedia.com

Менеджмент

Лупенко Юрий Алексеевич
Директор Национального научного центра

Контакти