Drone.UA

Безпілотні технології
2897

Drone.UA — провідний інтегратор безпілотних технологій на ринку України. Компанія веде свою діяльність у сферах, енергетики та нафтогазовій промисловості, а також у сферах геодезії та топографії. Основними напрямками роботи Drone.UA є розробка та впровадження галузевих рішень, заснованих на технології дронів, надання послуг, з використанням БПЛА, а також обробка даних, що отримуються за допомогою безпілотників.

Технології Drone.UA використовуються на понад 4 млн га посівних площ України.

Співзасновник компанії — Валерій Яковенко.

Профіль Facebook

Сфери діяльності:

 • Сільське господарство.
 • Оперативна картографія.
 • Добуваюча промисловість.
 • Страховий ринок.
 • Телеком.
 • Енергетика.
 • Нафтогазова промисловість.

Послуги для сільського господарства:

Моніторинг дронами:

 • Протягом усього сезону забезпечують підприємство моніторингом полів з БПЛА.

Карти внесення азоту:

 • Карти внесення азоту формуються на основі карток NDVI, біохімічного аналізу рослин, сівозміни, запланованих та внесених доз внесення добрив та запланованої врожайності. Вивчаючи ці вступні фахівці надають карти необхідних доз азоту в різних частинах поля. Диференційоване внесення азоту дозволяє оптимізувати харчування рослин, заощадити на добривах та знизити хімічне навантаження на ґрунт.

Карти внесення гербіцидів:

 • Карти внесення гербіцидів формуються на основі інформації про сівбу та карти розвитку бур'янів, отриманої за даними дистанційного сканування. Вивчаючи ці вступні, фахівці формують карти необхідних доз гербіциду в різних частинах поля. Створення карт розвитку бур'янів дозволяє вчасно визначити необхідність використання гербіцидів та оптимально розподілити їх по полю.

Візуальні та NDVI карти полів:

 • Зображення поля у звичайних кольорах, що дозволяє розглянути стан сівби, оцінити неоднорідність поля та виявити характерні проблемні зони. Карти NDVI є результатом сканування у видимому та ближньому інфрачервоному спектральному діапазоні (NIR), у якому краще видно відмінності у стані рослин. Карти NDVI дозволяють виявити відмінності у стані рослин, які візуально не видно.

Обмір полів:

 • Дистанційне сканування полів у поєднанні з наземними контрольними вимірами дозволяє проводити точний обмір розмірів, площ та висот полів з урахуванням спотворюючих факторів, таких як рельєф, опори ЛЕП, дороги та інші. Дані обміру полів дозволяють уточнити кадастрові дані про поля та визначити точну кількість витрат на обробку полів (посівний матеріал, добрива, ПММ, час роботи).

Внесення ЗЗР дронами:

 • Внесення засобів захисту рослин (ЗЗР) за допомогою дронів є більш точним порівняно з традиційними способами внесення, що дозволяє обробку поля на етапах розвитку, коли доступ наземних обприскувачів не можливий, а також дозволяє точкову обробку вогнищ хвороб.

Трихограма.

Підрахунок сходів:

 • Підрахунок рослин використовують для оцінки якості посівних робіт, схожості насіння, стану входу в зиму, перезимівлі та для прогнозування врожаю. . Комп'ютерні методи класифікації та розпізнавання образів дозволяють виявити та підрахувати кожну рослину на досліджуваній ділянці.

Площа та висота рослин:

 • Визначення розмірів (площа і висота) рослин дозволяє контролювати розвиток рослин, виявляти стреси, вивчати вплив регуляторів росту, визначати стан входу в зиму та прогнозувати врожайність. Визначення площі та висоти рослин здійснюється за допомогою повітряного сканування, створення карти та 3-D моделі поля високої роздільної здатності (1-3 см/піксель).

Карти розвитку бур'янів:

 • Створення карт розвитку бур'янів дозволяє вчасно визначити необхідність використання гербіцидів та оптимально розподілити їх по полю. Визначення бур'янів здійснюється за допомогою повітряного сканування з малих висот та створення карти надвисокої роздільної здатності (0,5-1 см/піксель). Комп'ютерні методи класифікації та розпізнавання образів дозволяють виявити та підрахувати кожну бур'яну рослину на досліджуваній ділянці.

Картування ґрунтів:

 • Хімічний склад ґрунту є ключовим фактором при виборі культури та розрахунку доз добрив. Карти хімічних властивостей ґрунту дозволяють вносити добрива диференційовано, що оптимізує живлення рослин, підвищує врожайність, дозволяє економити добрива та знизити хімічне навантаження на ґрунт. Особливість нашого методу картування ґрунтів полягає в аналізі супутникових даних за попередні 3-5 років, що дозволяє виділити у полі зони різних рівнів родючості ґрунту. За цими зонами будується схема відбору ґрунтових зразків, що дозволяє скоротити кількість зразків, і, водночас, точніше картувати поле.

Моніторинг тестових та демостраційних полів:

 • Ми проводимо комплексний моніторинг та аналіз полів, що містять велику кількість мікро-ділянок та надаємо інформацію окремо про кожну мікро-дільницю у вигляді карт, ілюстрацій та таблиць. Розміри та кількість мікро-ділянок можуть бути будь-які. Список показників, які можуть визначатися для кожної мікро-ділянки: кількість рослин, площа рослин, висота рослин, відсоток здорових рослин, відсоток жовтих чи сухих рослин, рівень цвітіння, концентрація хлорофілу та інші показники за погодженням.

Класифікація місцевості:

 • Сканування з дрону дозволяє створити карту, на якій із сантиметровою точністю виділені об'єкти місцевості, такі як дерева, чагарники, дороги річки, струмки, болота та інші. Крім того, ми надаємо карту рельєфу та карту висот об'єктів. Послуга дозволяє оцінити обсяги робіт із закладки полів, відстежити зміни на місцевості за певний період, вивчити біорізноманіття та визначити кількісні показники об'єктів місцевості (наприклад, площа відкритої води).

Класифікація культур:

 • Актуальна карта культур дозволяє розрахувати посівні площі різних культур, що важливо для вирішення багатьох стратегічних завдань на регіональному та національному рівні, наприклад, прогнозування врожаю, визначення необхідних обсягів добрив та засобів захисту, аналіз скорочення/збільшення площ різних культур та інші.

Карти рельєфу:

 • Карта рельєфу (карта висот) необхідна точного управління полем. Вона дозволяє уточнити площу поля, і відповідно, кількість посівного матеріалу, ПММ та часу на обробку поля. Карта рельєфу дозволяє виявити потенційні проблемні області, такі як зони затоплення, зони обмеженого доступу води, місця ерозії ґрунту та інші. За допомогою карти рельєфу створюється схема диференційованої густоти посіву з урахуванням кута сонця та доступності води.

Доступність води:

 • Карти водного дефіциту дозволяють виявити ділянки на полі, в яких розвиток рослин знижений через обмежений доступ води або навпаки її надлишком (зони підтоплення) Найчастіше такими місцями є пагорби, поди, старі русла рік, області великого відсотка піску в грунті. Локалізація цих зон дозволяє провести додаткову обробку ґрунту в потрібних місцях або виключити проблемні області з обробітку і таким чином заощадити на насіннєвих матеріалах, добривах, засобах захисту та ПММ.

Карти потенційної врожайності:

 • Карти потенційної врожайності є результатом аналізу супутникових даних про стан рослин за попередні 3-5 років, що дозволяє виділити в полі стабільні (повторювані рік у рік) зони різних рівнів розвитку рослин. Карти потенційної врожайності використовуються для коригування норм внесення добрив та для порівняння потенційної врожайності різних полів.

Історичний аналіз полів:

 • Ми надаємо історію змін стану рослинності на полі у вигляді карт та графіків. Історичний аналіз проводиться на підставі супутникових знімків, які оновлюються кожні 5-10 днів. Результати аналізу дозволяють простежити зміну кордонів та сівозміну на полі, порівняти розвиток рослин на полі в різні роки та на різних полях, вивчити реакцію рослин на зміну погодних умов та виявити причини зниження врожайності.

Обладнання:

 • Дрони мультироторного типу та обладнання DJI.
 • Дрони літакового типу та обладнання Parrot.
 • Програмні комплекси для обробки даних Pix4D та DroneDeploy.

Міжнародна співпраця:

 • Компанія активно веде зовнішньоекономічну діяльність та розвиває співпрацю зі світовими виробниками та брендами: Pix4D, DroneDeploy, DJI, Parrot, MicaSense.

Нагороди:

 • 2016 р. — ТОП 16 найінноваційних підприємств України за версією Forbes.

Історія:

 • Осінь 2015 р. — інженери української компанії працюють над створенням веб-платформи для роботи з геопросторовими даними (відсканованими полями) з можливістю «по кліку» отримувати звіти та прогнози щодо своїх сільськогосподарських територій.
 • 2016 р. — компанія відкрила офіс у Латвії, де займатиметься проектами у сфері геодезії та топографії.

Для того, щоб актуалізувати інформацію у розділі досьє або компанії, надішліть поновлені дані на пошту data@latifundistmedia.com

Менеджмент

Valerii Iakovenko
Яковенко Валерій
Співзасновник компанії

Контакти